دانشگاه هنر اصفهان مطابق آیین نامه شماره 67272/21 مورخ 18/4/93 مصوب جلسه شورای هدایت استعداد درخشان مورخ 27/3/ 93 و اصلاحیه شماره 237200/21 مورخ  16/12/93 ، در نظر دارد نسبت به پذیرش بدون آزمون دکتری از میان دانش آموختگان ( و یا دانشجویان دوره کارشناسی ارشدی که تاپایان شهریور ماه سال 98 دانش آموخته خواهند شد ) واجد شرایط ذیل اقدام نماید. داشتن شرایط چهارگانه زیر برای دعوت به مصاحبه الزامی است . به نقل از سایت مشاوره تحصیلی هیوا ، داوطلبان ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه هنر اسفهان در سال 98 باید میانگین کل 16 و بالاتر در مقطع کارشناسی و میانگین کل 17 و بالاتر ، بدون احتساب پایان نامه ، در مقطع کارشناسی ارشد داشته باشند .برای مطالعه متن کامل خبر روی لینک زیر کلیک کنید :


www.heyvagroup.com/shownews2/2916/ثبت-نام-دکتری-بدون-آزمون-دانشگاه-هنر-اصفهان-98.html